Duyurular

2024 Yılı Duyuruları

Teknik Hizmetler Katılım Payları

02.Mayıs.2024

01.04.2024-01.04.2025 Dönemi

Dosya İçin

Emlak Vergisi Ödemesi


Sayın Kat Malikleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Aktur Sitesi Kırsal Yerleşim Alanı içinde bulunduğu için Datça Belediyesine ödenen emlak vergi ödemesinden muaf tutulacaktır. Ödeme yapmamanızı ,bu yıl için ödeme yapanların Datça Belediyesi Emlak servisini arayarak iade işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Duyurulur.

17.Nisan.2024

Emlak Vergisi Ödemesi

2023-2024 YILI ORMAN KORUMA ALANI KİRA BEDELİ26.Mart.2024


2023 Yılı Duyuruları

Toplu Yapı Parsel Temsilcileri 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

12.Eylül.2023

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

Dosya İçin

2023-2024 YILI AİDAT BEDELİ07.Eylül.2023

Aktur Acil Durum Grubunun Mali Genel Kurulda Vereceği Önergenin Açıklaması ve Bütçe Planı


Ormandan gelecek yerleşkelerimizin izlenmesi bilgisi (yerleşkelerimiz 7/24 gözcü veya termal duman hassas kameralarla ne kadar takip ediliyor) gelince, eğer olumsuz ve yetersiz bir durum olursa, yangın ve duman takibi yapan iki kamera ile ilgili özellik ve maliyet bilgileri (satın alma veya kiralama) bilahare iletilecektir.
Evlerimizin değerine göre bu tek seferlik bedel (kamera konusu bilahare değerlendirilecek) pek yüksek olmasa gerek. Deprem, yangın gibi afetler gelmez, gelmez bir anda gelir. Hawaii en son örnek. Aşağıdaki bütçe kalemleri çok dikkatle düşünüldü, aslında daha garantili sistemler vardı, fakat yüksek maliyetler değerlendirildiğinde, bu öneri en makul ve mantıklı olarak ortaya çıktı.
Aktur Acil Durum Grubu

22.Ağustos.2023

Acil Durum İhtiyac ve Bütçe

Dosya İçin

01.08.2022-31.07.2023 Dönemi Faaliyet Raporu

15.Ağustos.2023

2023 - 2024 Faaliyet Raporu

Devamı

Beledi Hizmet Katılım Payı Ek Talep

30.Mart.2023

7 Aylık Denetim Raporu

Devamı

01.08.2022-28.02.2023 Dönemi 7 Aylık Denetim Raporu

30.Mart.2023

7 Aylık Denetim Raporu

Devamı

01.08.2022-31.11.2022 Dönemi 4 Aylık Denetim Raporu

30.Mart.2023

4 Aylık Denetim Raporu

Devamı

01.08.2022-31.08.2022 Dönemi 1 Aylık Denetim Raporu

30.Mart.2023

1 Aylık Denetim Raporu

Devamı


2022 Yılı Duyuruları

2022 - 2023 Yılı Aidat

07.Eylül.2022

2022 - 2023 Yılı Aidat

Devamı

2022 Toplantı Gündemi Değişiklik

16.Ağustos.2022

AKTUR DATÇA SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ
TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İlgi: a)- AKTUR A.Ş.’nin 08.08.2022 tarih ve İB.112-2022/456 sayılı yazısı b)- 12.08.2022 tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Temsilciler Kurulu üyesi,
Bildiğiniz üzere AKTUR A.Ş.’nin ilgi (a) yazısı üzerine ilgi (b) yazısı ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.08.2022 Cumartesi günü saat 18:30’de İsmail Akşen Sahnesinde yapılacağı bildirilmişti. Ancak Aktur Datça Sitesi Toplu Yapı Yönetimine aday olan Sayın İlhan İşerli’nin özel mazereti nedeniyle Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2022 Pazartesi günü saat 18:30’de Ġsmail AkĢen Sahnesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12.09.2022 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Toplantı gündemi ilgi (b) yazımızda belirtildiği olacaktır. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Kat Maliklerine duyurulur.

Saygılarımla,
HÜLYA SERÇEN
AKTUR DATÇA SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Devamı...

Duyuru AKTUR A.Ş. Nedir?

23.Temmuz.2022

Sayın Site Sakinleri,
Sitemizde yaşanan bazı durumlar, bu açıklamanın yapılmasını gerektirmektedir. Bu açıklama AKTUR Site Yönetimi ile AKTUR A.Ş. arasında nasıl bir ilişki ve nasıl bir fark olduğunu ortaya koymak içindir.
1. AKTUR Datça Sitesi, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Toplu Yapı Üst Yönetimi olup, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (Ada Yöneticileri) tarafından iki yılda bir seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
2. AKTUR A.Ş., tüm kat maliklerinin pay sahibi olarak yer aldığı (bugün konut sahibi olanların yalnızca %35’inin pay sahibi olduğu bir duruma evrilmiştir), kâr amacı güden bir turizm şirketi olarak kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Esas kuruluş amacı AKTUR Sitelerinin inşa edilmesi ve yapılandırılmasıdır (Kuruluş Sözleşmesi Madde 2 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi; tarih 12.10.1971 ve Sayı 4373). Bu maddelere göre AKTUR A.Ş. AKTUR sitelerindeki kat maliklerinin çıkarlarına uygun bir biçimde hizmet etmeli, AKTUR Sitelerinin yönetimleri ile uyumlu bir iş birliği içinde olmalıdır.
3. AKTUR A.Ş. turizm faaliyetlerinin yanı sıra yapısı gereği ticari faaliyetleri yürütme yetkisi nedeniyle AKTUR Toplu Yapılarının yapamadığı bazı ticari faaliyetleri üstlenerek sitenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde destek olması beklenmektedir. Datça AKTUR Sitesi Yönetiminin yasal olarak kiralayamadığı arazileri kiralayarak ve/veya sahip olamadığı taşıt araçlarını satın alarak Site Yönetiminin kullanımına tahsis etmektedir. Bunların bedeli Site Yönetimi tarafından, bir ticari tüzel kişilik konumundaki, AKTUR A.Ş.’ye ödenir.
4. Siz site sakinlerimizin sahip olduğu konutların dışındaki tapuya kayıtlı tüm taşınmazlar AKTUR A.Ş.’ye aittir.
5. Kamping hariç kiraladığı tüm arazilerin kullanımı AKTUR Site Yönetimine aittir.
6. Vaziyet Planına göre kabul edilen Yönetim Planında AKTUR A.Ş., AKTUR Site Yönetimine aidat ödeyen ve karşılığında hizmet alan bir kat malikidir ve diğer kat maliklerinden bir farkı yoktur.

Bilgilerinize sunarım.
AKTUR Site Yönetimi
HÜLYA SERÇEN

PDF Dosya...

KORUMALI MEVZİ İMAR PLANI

08.Temmuz.2022

Datça AKTUR Site Sakinleri,
Adaylığımı duyurduğum bildiride sözünü ettiğim, sitemizin yasal haklarını sağlamlaştırma konusunda sitemiz için hayati önem taşıyan projelerden birincisi; Vaziyet Planının hazırlanması ve Site Yönetim Planının tapuya tasdik ettirilmesi idi. Yapılan çalışmalarımız sonucunda Vaziyet Planının hazırlanması için teklifler alınmış ve en uygun teklif sahibine “VAZİYET PLANI” hazırlattırılmıştır. Vaziyet Planı, Datça Tapu Müdürlüğüne sunulmuş ve “SİTE YÖNETİM PLANI” Datça Tapu Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiştir. Sitemizin hiçbir tereddüt olmadan, daha sağlam esaslarla yönetimi ve çalışmasının önü açılmıştır. Birinci Projemizi bu şekilde başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bizler için diğer hayati konu, “SİTEMİZİN KORUMALI İMAR PLANIDIR”....

Devamı...

01.08.2021-30.04.2022 Dönemi 9 Aylık Denetim Raporu

02.Haziran.2022

Dokuz aylık faaliyet raporu yayın2022

Devamı

Duyuru Pazaryeri

30.Nisan.2022

Sayın Site Sakinleri,
AKTUR A.Ş. tarafından pazar yerine yerleştirilen mavi renkli plastik tezgahlar bizleri, site sakinlerini ve pazarcıları rahatsız etmiştir. Bütün dünyanın plastiğe karşı eyleme geçtiği günümüz dünyasında plastik tezgahların sakıncaları bilinerek kullanılmasının dayatılması karşısında doğal hayatı koruyan, çevre dostu sakinlerinden oluşan Datça AKTUR sitemiz adına pazarcılarla iletişime geçilmiş ve ahşap tezgahlar, sitemiz atölyelerinde bakım ve onarımı yapılarak pazarcı esnafımıza, sitemizin maddi çıkarları korunarak, satılması planlanmış ve pazarcı esnafımızdan olumlu görüş alınmıştır.

Ancak AKTUR A.Ş. yetkililerinin, pazarcı esnaflarına, bu plastik tezgahları kullanılmasını şart koşarak dayattıklarını, pazarcı esnaflarımızın şikayeti üzerine anlamış bulunuyoruz. Bu çerçevede AKTUR A.Ş. yetkililerinin bu tutumlarından vazgeçmelerini bekliyoruz.

Site yönetimimiz, Datça AKTUR’un doğal hayatını korumaya ve doğal hayata saygıyı önceleyen tutumunu sürdürecektir.

Saygılarımla,
AKTUR Site Yönetimi
HÜLYA SERÇEN

PDF DOSYA

Duyuru Pazaryeri

24.Nisan.2022

Sayın Site Sakinleri,
Bildiğiniz üzere pazar yerinin işletmesinin AK-TUR A.Ş. tarafından yapılacağı 07.12.2021 tarihli yazı ile bildirildiği malumunuzdur. Bu tarihten itibaren pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanması kendilerine aittir.
Bu tarihe kadar site yönetimi olarak pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanmasına dair temizlik protokolü standardı aşağıdaki gibi sürdürülmüştür.
- Pazarın kurulmasını takip eden günün sabahı pazar yeri ve çevresinin temizlenmesi
- Çöplerin çöp araçlarımızla alınıp çöp dökme yerine dökülmesi
- Haftada bir gün pazar yerinin yıkanması
- Ayda bir gün böceklenmeye karşı pazar yerinin ilaçlanması
biçiminde yürütülmüş olup, gerektiğinde ek temizlik hizmetleri de yapılmıştır.
Pazar yeri işletmesinin AK-TUR A.Ş.’ye geçtiğinden beri bu hizmetlerin verilmediği gözlenmekte ve gerek site sakinleri gerekse pazarcılar bu durumdan şikayet etmektedirler. Buna çözüm getirmek amacıyla bu durumu öngörerek 05.01.2022 tarihindeki yazımız ile pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanmasının site yönetimi tarafından yapılması için AK-TUR A.Ş.’ye bir teklif götürdük. Bu teklifimiz reddedilmiştir.
Pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanması konusu Site Yönetimimiz tarafından izlenecek olup, her olumsuz durumda konu siz site sakinlerimize anında duyurulacaktır.
Saygılarımla,

AKTUR Site Yönetimi
HÜLYA SERÇEN

PDF DOSYA


2021 Yılı Duyuruları

Duyuru Pazaryeri

24.Nisan.2021

Sayın Site Sakinleri,
Bildiğiniz üzere pazar yerinin işletmesinin AK-TUR A.Ş. tarafından yapılacağı 07.12.2021 tarihli yazı ile bildirildiği malumunuzdur. Bu tarihten itibaren pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanması kendilerine aittir.
Bu tarihe kadar site yönetimi olarak pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanmasına dair temizlik protokolü standardı aşağıdaki gibi sürdürülmüştür.
- Pazarın kurulmasını takip eden günün sabahı pazar yeri ve çevresinin temizlenmesi
- Çöplerin çöp araçlarımızla alınıp çöp dökme yerine dökülmesi
- Haftada bir gün pazar yerinin yıkanması
- Ayda bir gün böceklenmeye karşı pazar yerinin ilaçlanması
biçiminde yürütülmüş olup, gerektiğinde ek temizlik hizmetleri de yapılmıştır.
Pazar yeri işletmesinin AK-TUR A.Ş.’ye geçtiğinden beri bu hizmetlerin verilmediği gözlenmekte ve gerek site sakinleri gerekse pazarcılar bu durumdan şikayet etmektedirler. Buna çözüm getirmek amacıyla bu durumu öngörerek 05.01.2022 tarihindeki yazımız ile pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanmasının site yönetimi tarafından yapılması için AK-TUR A.Ş.’ye bir teklif götürdük. Bu teklifimiz reddedilmiştir.
Pazar yerinin hijyen kurallarına göre temizliği ve ilaçlanması konusu Site Yönetimimiz tarafından izlenecek olup, her olumsuz durumda konu siz site sakinlerimize anında duyurulacaktır.
Saygılarımla,

AKTUR Site Yönetimi
HÜLYA SERÇEN

Devamı

2021-2022 Yılı ilk üç aylık faaliyet raporu yayın no 2021-07

22.Kasım.2021

üç aylık faaliyet raporu yayın no 2021-07

Devamı

01.08.2021-31.10.2021 Dönemi 3 Aylık Denetim Raporu

22.Kasım.2021

3 Aylık Denetim Raporu

Devamı

2021-2022 Aidat Bildirisi.

02.Eylül.2021

2021-2022 Aidat Bildirisi.

Devamı

yayın 2021-05 Dokuz Aylık Denetim Raporu

04.Haziran.2021

2021-05 Dokuz Aylık Denetim Raporu.

Devamı

yayın 2021-04 Dokuz Aylık Faaliyet Raporu

04.Haziran.2021

2021-04 Dokuz Aylık Faaliyet Raporu.

Devamı

2021-03 Arıtma Tesisimiz İle İlgili Çalışma Detayları

04.Haziran.2021

Arıtma Tesisimiz İle İlgili Çalışma Detayları.

Devamı

2021-02 ALTI AYLIK DENETİM RAPORU

26.Şubat.2021

01.11.2020 dönemi - 31.01.2021 dönemi 3 aylık denetim raporudur.

Devamı

2021-01 ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

26.Şubat.2021

2020-2021 dönemi ilk 6 ayı tamamlandı. Yönetimce hazırlanan program dahilinde olan işlere devam edilmektedir.

Devamı

YANGIN HAKKINDA

22.Şubat.2021

Aktur sakinlerimizin büyük bir çoğunluğunun oyu ile seçilmiş Aktur Site Yönetimini, birilerini arkalarına alarak resmi kurumlara yapılan şikayetler ile iş yaptıramaz hale getirip, elini kolunu bağlamak istemek tüm Aktur’a zarar vermektedir. Ancak yönetim olarak biz işimizi en iyi şekilde yapmaya ve çok sevdiğimiz Aktur’umuza hizmet vermeye devam edeceğiz...

Devamı


2020 Yılı Duyuruları

2021-02 ALTI AYLIK DENETİM RAPORU

26.Şubat.2021

01.11.2020 dönemi - 31.01.2021 dönemi 3 aylık denetim raporudur.

Devamı

2021-01 ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

26.Şubat.2021

2020-2021 dönemi ilk 6 ayı tamamlandı. Yönetimce hazırlanan program dahilinde olan işlere devam edilmektedir.

Devamı

YANGIN HAKKINDA

22.Şubat.2021

Aktur sakinlerimizin büyük bir çoğunluğunun oyu ile seçilmiş Aktur Site Yönetimini, birilerini arkalarına alarak resmi kurumlara yapılan şikayetler ile iş yaptıramaz hale getirip, elini kolunu bağlamak istemek tüm Aktur’a zarar vermektedir. Ancak yönetim olarak biz işimizi en iyi şekilde yapmaya ve çok sevdiğimiz Aktur’umuza hizmet vermeye devam edeceğiz...

Devamı

2020-09 ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

12.Kasım.2020

01.08.2020 - 31.10.2020 Dönemi 3 aylık denetim raporudur.

Devamı

2020-08 ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU

11.Kasım.2020

01.08.2020 - 31.10.2020 Dönemi 3 aylık faaliyet raporudur.

Devamı

02.09.2020 2020-07 2020 - 2021 YILI AİDAT BiLDİRİSİ

02 Eylül 2020

2020-2021 Yılı Aidat bildirisi pdf dosyası.

Devamı

2020-06 Faaliyet Raporu Taslak isletme Projesi

15.Ağustos.2020

GÜNDEM, DENETİM RAPORU, 2019-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU-BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU, 2020-2021 BELEDİ HİZMET İŞLETME PROJESİ VE BÜTÇESİ

Devamı

2020-05 PANDEMİ SONRASI BULAŞ RİSKİ OLAN YERLER

09.TEMMUZ.2020

Muğla Valiliği 03.06.2020 tarih 2020/5 karar nolu Muğla Pandemi İl Koordinasyon Kurulu kararı gereği,

Devamı

2020-04 DOKUZ AYLIK DENETİM RAPORU

17.Haziran.2020

01.08.2019 - 30.04.2020 Dönemi 9 Aylık Denetim Raporudur

Devamı

2020-03 DOKUZ AYLIK FAALİYET RAPORU

02.Haziran.2020

01.08.2019 - 30.04.2020 Dönemi 9 Aylık Faaliyet Raporudur

Devamı

2020-02 ALTI AYLIK DENETİM RAPORU

06.Şubat.2020

01.08.2019 - 31.01.2020 Dönemi 6 Aylık Denetim Raporudur

Devamı

2020-01 ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

05.Şubat.2020

01.08.2019 - 31.01.2020 Dönemi 6 Aylık Faaliyet Raporudur

Devamı
2019 Yılı Duyuruları